Gizlilik Politikası

www.hurpass.com sitesinin ("Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi") tüm hakları HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş'ye("HÜRRİYET") aittir. İşbu Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi HÜRRİYET’in sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde Hürriyet, Hürriyetaile, BigPara, Mahmure platformlarının ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.


Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi gizlilik prensipleri'nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi ve HÜRRİYET olarak tavsiye ediyoruz. HÜRRİYET, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu HÜRRİYET kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.


İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi kullanıcıların kendisine Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır . Üye’nin işbu sözleşmeyi kabulüyle HÜRRİYET’in verileri saklamasına onay verdiği kabul edilir. Üye, HÜRRİYET’e başvurarak verilerin saklanmasını istemediğini belirtmesi halinde HÜRRİYET sistemin işleyişi için gerekli olmayan verileri silmeyi taahhüt eder. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, HÜRRİYET veya Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise http://uyelikyonetim.hurriyet.com.tr/ linkini tıklayıp listeden çıkmaları gerekmektedir. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler http://www.hurriyet.com.tr/bizeulasin/ sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler. Bununla birlikte, Üye’nin üyeliği sona erdirmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ye ait verileri, Üye’nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.


Yayınlar göndermek,


Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,


Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,


Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,


Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,


Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,


Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla


Şu kadar ki, HÜRRİYET yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.


Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi'ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Üye işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.


Üye, HÜRRİYET’den kendisine ait hangi verilerin hangi amaçla kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve HÜRRİYET kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. Üye’nin sağladığı verilerin Hürriyet’e bağlı veya Hürriyet ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiği kabul edilir. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. HurPASS işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.


Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi ‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazaır. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası’nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi olarak önermektedir.


Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri HÜRRİYET ile Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi üzerinden paylaşabilir. HÜRRİYET ve Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’nden silecektir.


Bireysel ve kurumsal kullanıcılar Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi, HÜRRİYET ve Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’ne sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi ve Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’nin, HÜRRİYET’in ve/veya Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi ile "okuriletisim@hurriyet.com.tr" e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.